Met welke kosten moet je rekening houden bij de aankoop van een vakantiehuis in Turkije?

Veronique Matthys 21 Sep 2015

We bedoelen dan: notariskosten, registratierechten en commissielonen...

Je moet rekening houden met 4% registratiekosten op de tapu waarde. De tapu waarde ligt doorgaans een stuk lager in Turkije dan de werkelijk overeengekomen verkoopwaarde.  Prijsbewimpeling is geen misdrijf in Turkije.  U kan wel een sanctie krijgen in uitzonderlijke gevallen en het verschil moeten bijbetalen, hoewel dit zelden gebeurt.

Notariskosten zijn er in feite niet, u heeft geen notaris nodig om eigenaar te worden in Turkije.  De rol van de notaris in Turkije is fundamenteel anders dan die van de notaris in België.  De notaris is er een staatsambtenaar die niets anders doet dan registreren wat partijen hem voorleggen.  Hij zal zeker voor u als koper geen opzoekingen doen; dat is helemaal zijn taak niet.  U als koper (of uw gevolmachtigde vastgoedmakelaar) dient dit zelf te doen.  De notaris zou wel tegenstelbaarheid aan derden kunnen verlenen door uw ‘optie’ in te schrijven in de registers, maar dit kost 1% van de overeengekomen waarde, en bovendien duurt het lang, zo lang dat het niet de moeite loont omdat u tegen die tijd al lang eigenaar kan zijn.  In de praktijk is het dus zo dat de notaris zelden tussenkomt bij een verkoop van onroerend goed.

Wat de commissielonen van de makelaar betreft: het is gebruikelijk in Turkije dat de verkoper 3% commissie betaalt, en eventueel ook de koper betaalt 3% commissie.  Dit is echter niet wettelijk geregeld en er zijn veel afwijkingen mogelijk.

Houd ook in het achterhoofd dat de Turkse makelaar een loutere tussenpersoon is en dat u hem/haar niet in rechte zal kunnen aanspreken indien er iets fout mocht gaan. Een Belgische makelaar heeft wel deze ‘aansprakelijkheidscultuur’ (en annex aansprakelijkheidsverzekering); indien u een Belgische makelaar onder de arm neemt, die gespecialiseerd is in juridische aspecten aangaande vastgoed in Turkije, dan zal deze u begeleiden zoals u dat van een notaris/makelaar in België mag verwachten.

Een goede makelaar bvb. zal, voor hij iets in portefeuille neemt, geïnspecteerd hebben of het onroerend goed waarin u geïnteresseerd bent niet bezwaard is met hypotheken of andere maatregelen zoals bv. beslag.