Deze Privacy Statement is van toepassing op de website www.turkuaz.be (hierna ‘wij’, of ‘Turkuaz’). Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacy wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens). Lees deze Privacy Statement om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op de Website.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Turkuaz.

Verwerken van persoonsgegevens

Door deze Website te gebruiken en/of persoonsgegevens mee te delen (bv. contactformulier, nieuwsbrief aanvragen, etc.), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacy Statement beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering via de Website onder meer voor volgende activiteiten:

  • het beoordelen en accepteren van een potentiële klant en het tot stand brengen en uitvoeren van adviesovereenkomsten;
  • het verwerken van gegevens voor marketing doeleinden (bv. voor u relevante diensten en/of activiteiten van Turkuaz)
  • het versturen van de Turkuaz nieuwsbrief;
  • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;

eventueel het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden (bv. uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze Website, de door u bezochte pagina’s op deze Website en de datum en tijd van elk door u bezochte pagina).

Links naar andere sites

Op de Website van Turkuaz zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte website een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij.

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken en deze gegevens desgevallend te laten corrigeren of te laten verwijderen. Tot slot kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verstrekking van informatie aangaande de diensten van Turkuaz. Indien u geen marketing materiaal wenst te ontvangen dan kan u zich op ieder gewenst moment afmelden door ons te contacteren via ons contactformulier.

Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Bij vragen kan u ons bereiken via ons contactformulier.