Wat betekent ISKAN?

De 'Iskan' is de woonvergunning (legaliseren van het gebouw)

De 'iskan' wordt afgegeven door de Gemeente. Het is een toelating om te gaan wonen in een onroerend goed en wordt afgeleverd na een controle door de gemeente.
In de iskan staat bijvoorbeeld of het gebouw aan de norm voldoet, of de bouwvoorschriften gevolgd werden, en of de sociale lasten van de werknemers door de bouwfirma betaald zijn. 
De regering beoogt zo illegale bouwwerken te ontmoedigen.

De GENEL iskan is de iskan die op naam van het bouwbedrijf staat (algemene iskan).
Vervolgens, wanneer de nutsvoorzieningen op naam van de individuele eigenaar worden gezet, spreekt men van de FERDI iskan (individuele iskan).
U heeft deze 'ferdi iskan' nodig om aanspraak te kunnen maken op het goedkopere lokale water en elektriciteitsvoorzieningen.  De gemeente is de leverancier van water. Elektriciteit wordt geleverd door een locale elektriciteitmaatschappij (bvb. Akdeniz Elektrik).

ISKAN of Woonvergunningen
Wat betekent ISKAN? De 'Iskan' is de woonvergunning (legaliseren van het gebouw) De 'iskan' wordt afgegeven door de Gemeente. ...
Ons Aanbod