Wat betekent TAPU?

Wij weten bij Turkuaz perfect waar u moet op letten en welke zaken belangrijk zijn op een Tapu.  Zodoende weten we ook waar we kunnen gaan kijken in de registers/hypotheekkantoren, en wat de valkuilen kunnen zijn bij een aankoop. De tapu is voor ons het begin van al onze legale handelingen, vergelijk het met de ID kaart van een persoon in België. 

Maar eerst en vooral, WAT IS EEN TAPU EIGENLIJK?

De tapuwetgeving 'Tapu Kanunu', ook genoemd als de Kadasterwet, dateert van 22 december 1934 en gekend onder wetgevingnummer 2644 is gepubliceerd op pagina 2892 van het Turks Staatsblad 'Resmi Gazete' op 29 december 1934.

De Tapu is een uittreksel uit het kadastrale register waarin het eigendom en het onroerend goed worden beschreven en vormt het bewijs van inschrijving in het kadaster en is tevens het eigendomsbewijs.  Het is een soort van identiteitskaart van uw onroerend goed.

Volgens de aard van het onroerend goed, bestaan er verschillende soorten tapu’s: met rode rand (voor appartementen en wooncomplexen) of blauwe rand (landbouwgronden en bouwgronden).
De tapu wordt uitgegeven door het plaatselijke tapu-kantoor op het moment dat u eigenaar wordt. Een tapu is vaak maar één pagina.

Een Tapu met een blauwe rand kan verschillende juridische betekenissen hebben. Er kan sprake zijn van een landbouwgrond 'tarla', een bouwgrond 'arsa', waarop reeds een onafhankelijke maar wel een zelfstandige woning op is gesitueerd, waarbij geen sprake is van splitsing van het eigendom in appartementsrechten. Bijvoorbeeld een vrijstaande villa die zich niet in een wooncomplex bevindt. Het is raadzaam om een onderzoek te (laten) doen naar de Tapu zowel bij het Kadaster als bij de Gemeente betreffende het bestemmingsplan voordat de koper tot de werkelijke aankoop van het onroerend goed overgaat.

Tot voor kort, was het wederkerigheidsbeginsel bepalend voor wie een onroerend goed mocht bezitten in Turkije. (bvb. Een persoon van Turkse nationaliteit mocht een woning bezitten in België, dus een Belg mocht ook een woning bezitten in Turkije.)
Dit wederkerigheidsbeginsel bestond met de meeste EU-landen, Canada, USA.

Onderdanen van landen zonder wederkerigheidsbeginsel met Turkije konden hun eigendomsbewijs 'Tapu' niet registreren in Turkije. Onroerend goed aankopen door onderdanen van die landen kon alleen via een omweg, nl door het opzetten van een Ltd. (een Turkse geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) .Het hoeft niet gezegd dat dit een ingewikkelde en dure aangelegenheid was met eventuele fiscale implicaties en niet geschikt voor kleine investeringen.

De lang verwachte afschaffing van het wederkerigheidsbeginsel aangaande de verwerving van vastgoed in Turkije, is definitief een feit sinds 5 mei 2012.
TAPU’s kunnen worden overgeschreven op de naam van burgers van landen van het Midden-Oosten, GCC*, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Iran, Azerbeidzjan, Rusland en andere voormalige Sovjet Republieken, Zuid-Amerika, Australië …; landen die voorheen juridisch NIET in de mogelijkheid waren om onroerend goed in Turkije te verwerven, kunnen dat nu WEL. Deze nieuwe wet werd goedgekeurd door het Turkse parlement.

Ook de oppervlaktebeperkingen zijn sterk gewijzigd: buitenlanders kunnen tot 30 hectare grond kopen in Turkije, de verwachting is dat deze omvang zal oplopen tot 60 hectare.

De verwachting is dat de directe buitenlandse investeringen in Turkije nu een recordhoogte gaat bereiken met een groot aantal landen van het Midden-Oosten, GCC* en ex-Sovjet-landen. In combinatie met de kracht van de Turkse economie en de gezonde prognoses voor de komende 5 à 10 jaar, is het onvermijdelijk dat de nieuwe wet een stortvloed van buitenlandse investeerders zal aantrekken naar Turkije.
Door de instabiliteitsproblemen die nog steeds een realiteit zijn in het grootste deel van het Midden-Oosten en het trage economische herstel van de Eurozone en de VS, is de groeiende economie van Turkije dé grote aantrekkingspool voor nieuwe investeringen.

De timing van deze wetswijziging kon niet beter: alweer een boost voor de Turkse economie, weer een nieuwe stap om buitenlands kapitaal aan te trekken in Turkije.

4 oktober 2013: Versoepeling toestemmingsvereiste van de militaire autoriteiten

De vereiste voor de aanvraag van een toestemming aan de militaire autoriteiten is versoepeld voor niet-Turkse staatsburgers. Alle Openbare Registers in Turkije kunnen sindsdien op eenvoudiger wijze voor bepaalde percelen direct het eigendom overschrijven, en dit mits tegenstelbaarheid aan derden te verlenen, zonder in Izmir bij de Militaire Autoriteiten opnieuw toestemming te vragen.

Het komt erop neer dat indien er voor een perceel (vanaf 5 mei 2011) al toestemming werd gegeven aan een niet-Turkse staatsburger, dit automatisch ook geldt voor andere niet-Turkse staatsburgers aangaande hetzelfde perceel. Bij mede-eigendom (tapu met rode rand) kan het dus een ander appartement op hetzelfde perceel betreffen, dat maakt niet uit.  Uw eigendomsoverdracht kan desgevallend binnen de 2 werkdagen geschieden!

Een handvol termen die u ziet op de Tapu:

İli: Provincie
İlçe: Stad
Bölge: District
Mahalle: Wijk
Köy: Dorp
Sokak: Straat
Mevkii: Stadsdeel
Fotoğraf: Foto
Satış Bedeli: Verkoopwaarde
Pafta: Pafta
Ada no: Eiland
Parsel no: Perceel
Yüzölçümü: Oppervlakte in ha en aantal m2
Vasfı: Aard van het onroerend goed
Sınırı: Begrenzingen (Plan)
İktisabı: Reden van verkrijging
Sahibi: Eigenaar en familienaam
Cilt: Bandnummer
Sayfa no: Bladzijde
Sıra no: Regel
Tarih: Datum
Yevmi no: Officiële aktenummer
Siciline uygundur: Stempel en Handtekening van Tapu kantoor

Onderzoek van Tapu
Wat betekent TAPU? Wij weten bij Turkuaz perfect waar u moet op letten en welke zaken belangrijk zijn op een Tapu.  Zodoende weten we ook waar w...
Ons Aanbod