Nemrut Dagi - Adyaman: Goden als partners op een rij.

Het evenwicht tussen vertrouwen en objectieve criteria leiden er ons toe om met bepaalde partners samen te werken.

Onze partners ter plaatse:

  • De bouwbedrijven waar we mee samenwerken, richten zich voornamelijk (maar niet alleen) op villabouw en appartementen in vakantieresorts. De ervaring heeft ons geleerd dat de sterke financiële projectontwikkelaars meestal Turkse familiebedrijven zijn, die al jaren ervaring hebben in de bouw, eerder dan firma’s met een ingewikkelde juridische structuur van partners en nevenvennootschappen..  De reputatie van deze familiebedrijven is zeer belangrijk.  Als zij ook nog ervaring hebben met ‘Belgen’ en weten wat hun eisen zijn naar afwerking en interieur, dan is de kans groot dat wij een relevante partner hebben gevonden..  Na aankoop en oplevering komt het moment dat eigenaren in mede-eigendom samen gaan vertoeven.  Het is belangrijk te weten hoe de sfeer in een bepaald project zal zijn.  Dit is sterk afhankelijk van het management, het bouwbedrijf zelf of de syndicus die jaarlijks dient verkozen te worden op de algemene vergadering van de mede-eigenaren (ongeveer hetzelfde systeem als in België).
  • Wij hebben vooraf alles uitgezocht over het aangeboden onroerend goed en de bouwbedrijven: eigendomsverhoudingen en eventuele schulden, hypotheken op het te verwerven onroerend goed, reputatie van de aannemers, dienstverlening na aankoop, afwerkingsniveau...

Onze partners in België:

Wij werken indien nodig met advocaten die gespecialiseerd zijn in Turks onroerend goed, die de juridische kant van de aan- en verkoop van onroerend goed in Turkije bij omvangrijkere en ingewikkeldere dossiers (aannemingscontracten, erfeniskwesties..) mee onder de loep kunnen nemen.

En u, wat vindt u van onze partners?

Belangrijk is ook dat we de mening van kopers kennen. Daarom vragen we u ons op de hoogte te houden van uw ervaringen met onze partners. Door die feedback kunnen we onze kwaliteit van dienstverlening op het gewenste niveau houden en kort op de bal spelen bij ongewenste ontwikkelingen. Uw medewerking is onontbeerlijk.