FAQ: Financieel & fiscaal

Overdrachtsbelasting (zoals bij ons de registratierechten, 10%) 4% op de Tapuwaarde (de tapuwaarde is niet noodzakelijk de echte waarde) Kosten gerelateerd aan de registratie…
Kosten mede-eigendom Afhankelijk van het project (4 of 5 sterren accommodatie) betaalt u tussen de 50 à 150 euro per maand (appartement of villa)…
Het hebben van een onroerend goed in Turkije geeft aanleiding tot belastbaarheid in Turkije, ongeacht of deze onroerende goederen al dan niet een huurinkomen…
Bij verhuur van een woning wordt in Turkije belasting op huurinkomsten geheven. Hieronder ziet u de tabel met de tarieven voor de inkomstenbelasting. De…
Voor natuurlijke personen: Verkoopt men zijn huis binnen vijf jaar, dan zal over "de waardevermeerdering" belasting moeten worden afgedragen. Bij het vaststellen van de…
Indien de eigenaar van een onroerend goed in Turkije komt te overlijden, dan is sowieso het Turks erfrecht van toepassing. De algemene regel is…
Turkije is op basis van het dubbelbelastingverdrag dat met België werd afgesloten, heffingsbevoegd voor onroerende inkomsten die voortvloeien uit onroerende goederen gelegen op haar…
Heel wat Belgen overwegen een tweede verblijf in Turkije te kopen om vervolgens te verhuren en een extra inkomen te vergaren. Een aantal vragen…