Onroerend goed belasting in Turkije.

Het hebben van een onroerend goed in Turkije geeft aanleiding tot belastbaarheid in Turkije, ongeacht of deze onroerende goederen al dan niet een huurinkomen voortbrengen. Dit noemt men in Turkije de 'emlak vergisi' of onroerend goed belasting

De tarieven van deze Turkse vastgoedbelasting variëren tussen 0,1 % en 0,3 % afhankelijk van het soort onroerend goed:

  • Woningen: 0,1 %
  • Andere gebouwen: 0,2%
  • Landbouwgronden: 0,1%
  • Onbebouwde grond (maar toegewezen voor de bouw) 0,3% 

Onroerend goed belasting wordt ieder jaar betaald over de fiscale waarde van het onroerend goed zoals aangegeven op de tapu. De belastbare basis is dus de tapu-waarde.
Men moet zich zelf tot de gemeente wenden om zijn aanslagbiljet op te vragen.