Belasting op uw huurinkomsten in Turkije.

Bij verhuur van een woning wordt in Turkije belasting op huurinkomsten geheven. Hieronder ziet u de tabel met de tarieven voor de inkomstenbelasting.

tabel huurinkomsten

De inkomsten uit de verhuur van uw huis in Turkije zijn in 2012 tot 2.800TL vrijgesteld.
In Turkije geldt geen verplichting tot registratie van de huurovereenkomst.