Concrete tips en aandachtspunten voor wie nu wil investeren in Turks vastgoed

Veronique Matthys 24 Sep 2015

Concrete tips en aandachtspunten voor wie nu wil investeren in Turks vastgoed

Turkije doet het steeds beter als vakantiebestemming, je kan er ook zeer betaalbaar een woning kopen; het is echter zeer belangrijk om je goed te laten begeleiden bij de aankoop.

Je kunt in Turkije een woning of perceel kopen zonder dat de notaris hier tussenkomt. Het kopen via een notaris biedt weinig zekerheid of meerwaarde. De rol van een Turkse notaris is totaal anders dan die van de Belgische notaris.  De Turkse notaris zal de kadastrale gegevens niet nakijken, hij controleert niet of er nog schulden op het pand rusten.  Zie ook boven.

In geval van een ‘wederverkoop’: omdat je in Turkije pas na onderzoek zeker kunt zeggen of je wel van de daadwerkelijke eigenaar een huis koopt, kun je beter geen voorschot betalen bij ondertekening van een overeenkomst aan de ‘eigenaar’; je doet dit best via een derdenrekening van een erkend Belgisch makelaar, die je in het hele proces begeleidt. Laat je niet onder druk zetten.

Je kunt niet overal zomaar kopen in Turkije. Er zijn verschillende soorten grond, percelen voorbestemd en ingedeeld voor ‘toerisme’(hotels edm.), percelen met archeologisch hoge waarde (SIT), landbouwgrond..  In sommige gevallen kan je geen eigenaar worden of kan je wel eigenaar worden maar zal je nooit een woonvergunning kunnen krijgen.

De Wet op de Militiare Gebieden - de Veiligheidsgebieden - is een wet die het kopen van onroerend goed door buitenlanders aan banden legt. De wet is voorgedragen door het leger in Turkije en bedoeld om gebieden rondom militaire of andere strategische locaties te beschermen. Heel wat van deze gebieden liggen nabij kuststreken, vooral de kuststreken tegenover Griekenland (dus aan de Westkust), en je zult dan toestemming moeten (laten) vragen om als buitenlander hier een woning te kopen. Een goede makelaar weet op voorhand of die toestemming zal gegeven worden of niet.  Daar zijn geen verrassingen.  Deze procedure is sinds 2013 ook veel gemakkelijker geworden.

Tot slot kan ik aanraden om vooral veel te vergelijken, een neutraal begeleide bezichtigingsreis te organiseren (ga niet in zee met een makelaar die maar één project of één bouwheer ‘verkoopt’), naar oudere projecten van de favoriete bouwheer te gaan kijken, referenties op te vragen en te contacteren, een goed contract te laten opstellen, maar dit zeker niet ter plaatse te tekenen.  Dit doet u slechts op het moment dat u thuiskomt en alles nog eens weloverwogen heeft en uw desiderata te kennen heeft gegeven en deze ook voor zover als mogelijk, in het contract heeft laten opnemen.

Op deze manier is uw aankoop weloverwogen en zal u wellicht jaren plezier beleven aan uw investering!