Aangaande betaling van de ‘onroerende voorheffing’ op een eigendom in Turkije

Veronique Matthys 04 Fév 2015

Aangaande betaling van de ‘onroerende voorheffing’ op een eigendom in Turkije - Vroeger was het zo dat Turken noch buitenlanders hun ‘aanslagbiljet’ met vraag tot betaling van de jaarlijkse onroerende voorheffing (+/- 0.1% van de tapu waarde) per post kregen toegezonden. Men werd als ‘goede huisbezitter in Turkije’ verondersteld van één keer per jaar naar de gemeente te gaan en daar de betaling te voldoen.  U kan er zich wellicht al iets bij voorstellen: in de meeste gevallen gebeurde dit helemaal NIET, en zodoende moesten wij (als makelaars) bij een herverkoop heel goed nakijken of er geen ‘schulden’ rustten op de tapu (dat hoort uiteraard bij de standaardprocedure, hier in België is dit de taak van de notaris, maar bij verkoop van Turks onroerend goed doet de makelaar alles (of zou dit moeten doen).

In de meeste gevallen was het zo dat de schulden die op de tapu rustten de onbetaalde rekeningen waren van de onroerende voorheffing, en dit vaak voor heel veel jaren…

Deze werden dan eerst voldaan, zodat het eigendom ‘voor vrij en onbelast’ kon worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Nu, heel recent, is er een procedurewijziging vanuit de belastingdiensten.  De belastingdienst wil meer vat krijgen op het tijdig betalen van de belastingen op onroerend goed.

Men nodigt vanaf nu dus de eigenaar die een onroerend goed heeft verworven binnen de 4 maanden uit om zich naar de belastingsdienst te begeven voor het invullen van een aantal documenten (uiteraard kan de gevolmachtigde dit in zijn plaats doen).

Men zal strenger toekijken in de toekomst op het correct en tijdig betalen van de belastingen.