Turkije en bouwnormen.

TSE-norm :

  • TSE staat voor Turkiye Standardlar Enstitut.
  • De norm controleer bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen zoals dubbele beglazing.
  • In 2017 wordt de norm veel strenger.  Isolatie van gebouwen wordt dan hét aandachtspunt. 
  • Kijk na of de bouwonderneming waar u nu koopt zich reeds naar deze norm gedraagt, ook al is deze nog niet verplicht. 
  • Indien dit het geval is, dan kan u ervan uitgaan dat dit bouwbedrijf meer doet dan het eigenlijk moet doen, en dus vooruitdenkend is. 
  • Vele bouwbedrijven lappen dit nu nog aan hun laars, omdat het een stuk meer kosten met zich meebrengt!


Naast de TSE-verplichting is er ook nog het Registration Certificate. Het stemt overeen met de ISO-kwaliteitsnorm van bij ons.