Wat moet u zelf doen bij een aankoop?

U geeft éénmalig volmacht aan uw advocaat of vertrouwenspersoon.
Dit kan bij de notaris in Turkije zelf, of het kan ook op het Turkse Consulaat in Antwerpen of Brussel.

Mee te nemen naar het consulaat:

  • 4 pasfoto’s (2 voor de volmacht te overhandigen aan het consulaat en 2 voor de tapu te overhandigen aan uw makelaar of advocaat)
  • Uittreksel uit de geboorteakte, internationaal (hierop staan de namen van de mama en de papa, dit is belangrijk in Turkije en dit zal u bij alle officiële instanties worden gevraagd)
  • Een bewijs van woonst (en een kopie ervan te overhandigen aan uw vertrouwenspersoon, dit voor het openen van een bankrekening in Turkije)
  • Uw identiteitskaart (en een kopie van uw identiteitskaart te overhandigen aan uw vertrouwenspersoon of advocaat)
  • Een beëdigd vertaler.  Als buitenlander kan u alleen niets gaan doen op het consulaat.
  • De gegevens van de persoon aan wie u volmacht gaat geven (voor een Turks persoon zal men altijd het Kimlik nummer vragen)
  • de inhoud van de volmacht. (deze gegevens worden u allemaal bezorgd mét vertaling door uw makelaar)

De volmachtdrager heeft de originele volmacht in Turkije nodig om alle handelingen te kunnen stellen. Hij of zij gaat in uw naam alle aanvragen doen en handtekeningen plaatsen bij de officiële instanties. (zoals aanvraag taks nummer, openen bankrekening nummer, aanvraag militaire permissie, aanvraag iskan…)

Zorg er steeds voor dat u een ‘veilige’ volmacht geeft: geef niet zomaar volmacht om geld van uw rekening op te nemen, of als u het doet, weet dan aan wie u de volmacht geeft..  
Hou ook steeds een kopie van de volmacht voor uzelf.  Zo kan u desgewenst uw volmacht gaan intrekken achteraf, mocht dat nodig zijn, of mocht u zich daar beter bij voelen.  Daarvoor heeft u geen vertaler meer nodig.  U gaat gewoon naar het consulaat met een copie van uw originele volmacht.