Wat betekent KAT IRTIFAKI?

De ‘KAT IRTIFAKI' is de akte van Splitsing.

Wanneer een bouwproject wordt goedgekeurd door de Gemeente en de aannemer een bouwvergunning heeft bekomen, dient de aannemer het nog te bouwen appartementsgebouw of woonpark door middel van een akte van splitsing ‘kat irtifaki’  in appartementen  te 'splitsen'  en te laten registreren als zelfstandige woningdelen bij het Tapukantoor.

De akte van splitsing geeft het eigendomsaandeel van het appartement in appartementsgebouw aan. De grootte van het appartement is bepalend voor het eigendomsaandeel in de totale oppervlakte van de bouwgrond.
Dit dient ook te worden weergegeven op de Tapu. (bvb. u ziet dan een tapu met een rode rand, uw aandeel is 60/9000)

Tevens worden andere details van het bouwproject weergegeven in de akte van splitsing, zoals de nummering en de verdieping.

Het eigendomsaandeel van een appartement is van groot belang voor sommige rechten van de eigenaar, zoals de servicekosten (conciërge, gemeenschappelijke delen, …), en verzekeringsrechten.

Ofschoon de eigenaar recht heeft op één stem per appartement (ongeacht het eigendomsaandeel), kan het eigendomsaandeel wel bepalend zijn voor de bijdrage in de servicekosten.
Een woning met een oppervlakte van 100m² zal vaak minder kosten voor de mede-eigendom moeten betalen dan een woning van 250m². In de praktijk echter, wijkt men hier soms van af om het eenvoudig te houden.

De 'Akte van splitsing' wordt bij het tapu-kantoor aangevraagd door de aannemer zodra hij een bouwvergunning heeft bekomen.
Deze akte vormt een voorlopig eigendomsbewijs. Het eigendom van de bouwgrond wordt door deze akte gesplitst en de woondelen worden als zelfstandige woondelen geregistreerd bij het tapu-kantoor.
Hoeveel splitsingsaktes een aannemer moet aanvragen, hangt af van het aantal appartementen dat hij zal bouwen.