Hoe open ik een bankrekening?

  • Voor al uw eventuele huurinkomsten en uitgaven is het handig een bankrekening in Turkije te hebben.
  • U moet eerst en vooral een taks nummer aanvragen. 
  • Dan gaat u met identiteitskaart naar de door u gekozen bank.  U dient een bewijs van woonst uit België mee te nemen, alsook uw adres in Turkije.
  • Sommige banken vragen nu ook een internationaal paspoort (Garanti bank bvb.)
  • Tip: vraag een rekening in euro én in TL. Het is ten andere interessant om een TL rekening te hebben omdat de intresten die u hierop krijgt veel hoger zijn.
  • Het banksysteem in Turkije is anders. 
  • U betaalt geen jaarlijkse som voor het beheer van de rekening.
  • U betaalt wél voor elke transactie, behalve als de verzendende en de ontvangende rekening in hetzelfde agentschap zitten.