Hoe verloopt de aankoopprocedure?

Er is niet zoveel verschil met een aankoop in België.
Wel speelt in België de notaris een belangrijke rol in verband met de authenticiteit of tegenstelbaarheid aan derden.
In Turkije is de notaris feitelijk overbodig in dit proces, de taak van de notaris is enkel het registreren wat partijen hem voorleggen. De ambtenaar op het tapu-kantoor is diegene die tegenstelbaarheid aan derden verleent.

Nadeel: koper en verkoper moeten alle documenten zelf bij mekaar sprokkelen. In casu zal u volmacht geven aan een advocaat of een makelaar die bekend is met de materie om dit te doen.
Voordeel: de overdracht van onroerend goed is veel goedkoper in Turkije.
Tip: laat u bijstaan door een makelaar en/of advocaat die u een volmacht geeft (zie ook onder). U hoeft dan zelf niets meer te doen.

Bij de verkoopovereenkomst zal men u vaak 10% voorschot vragen, afhankelijk of u off-plan koopt, of een opgeleverde woning. In België gebeurt dat ook.
Let op, op dat moment bent u nog geen eigenaar.  Er is in Turkije ook geen sprake van een wet 'Breyne' bvb, die de off-plan koper beschermt.
Na de verkoopovereenkomst en het verzamelen van de nodige documenten, dient uw vertrouwenspersoon/volmachtdrager ervoor te zorgen dat er een militaire toestemming wordt aangevraagd (voor alle niet-Turken! Bij mensen met de Turkse nationaliteit hoeft dit niet!) 
De ambtenaar van het kadaster zal de aanvraag naar de militaire instanties in Izmir opsturen.
Die gaat na of het onroerend goed niet in een veiligheidszone ligt.  Uiteraard is het zo dat bouwbedrijven die zich richten naar de buitenlandse markt, op voorhand weten dat de gronden waarop ze bouwen niet in een veiligheidszone of verboden gebied voor buitenlanders ligt. 
Deze procedure is echter standaard en diende tot voor kort steeds opnieuw te gebeuren.  Sinds oktober 2013 is dit veranderd en vooral vereenvoudigd.
Eénmaal de militaire toestemming is bekomen, gaat uw volmachtdrager samen met de verkoper naar het tapu-kantoor om een tapuaanvraag te doen, en dan is de eigendomsoverdracht een feit!

Het eigendomsbewijs (tapu) wordt op uw naam gezet, nadat u de overeengekomen koopsom of saldo heeft overhandigd.

Gaat het om nieuwbouw, dan hebt u aansluitend een woonvergunning (iskan) voor het gebouw nodig. Die wordt van overheidswege verstrekt nadat gecontroleerd is of de aannemer alle sociale lasten van zijn werknemers heeft voldaan en zich aan de bouwvoorschriften heeft gehouden.