Waarop moet ik letten bij de aankoop van onroerend goed in Turkije?

  • Van wie is het eigendom?
  • Zijn er meerdere eigenaren en willen ze allemaal verkopen?
  • Met wie doet u zaken, bestaat het bedrijf al langere tijd? Vraag naar referentieprojecten en klanten uit het verleden.
  • Waar staat de woning: in een dorp of nabij de stad? Kort bij de zee? Die informatie is van grote invloed op de waarde, de waardestijging en eventuele verhuurinkomsten.
  • Wat is de kwaliteit van het project, de service op het terrein en de gebruikte bouwmaterialen?
  • Wat is de kwaliteit van de afwerking?
  • Rust er geen hypotheek of ander beslag op de woning? Wordt de woning opgeleverd binnen de gestelde tijd, kwaliteit en prijs? Is er een goed contract met een clausule voor eventuele ingebrekestelling?
  • Zijn alle premies betaald aan de overheid, en werden er geen bouwovertredingen begaan, zodat u een iskan hebt (de vergunning om te mogen wonen in de woning) of zult hebben.