Heeft de soms instabiele economie en politiek van Turkije invloed op mijn eigendomsrecht?

Nee, als u eenmaal eigenaar bent geworden van een woning in Turkije, dan kan niemand u dit afnemen. Net als in België geldt in Turkije wel wetgeving over onteigening, bijvoorbeeld als er een snelweg moet worden doorgetrokken. Dit zijn echter hele zeldzame gevallen.

Grosso modo kan men stellen dat de wetgeving aangaande onroerend goed; het bezits- genots- en zekerheidsrecht vergelijkbaar zijn met wat wij kennen in België, nl. gebaseerd op de Code Napoleon.

Ook tijdens de veelvoudige instabiele periodes van staatsgrepen werd het bezitsrecht nooit in vraag gesteld.